roboty ziemne

prace ziemne
i wykopy

Prace ziemne wymagają dużych kwalifikacji zawodowych oraz niezawodnego sprzętu budowlanego. Firma nasza zatrudnia uprawnionych kierowników budowlanych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia wykopów, niwelacji terenu z zachowaniem bezpieczeństwa wykonywanych prac.

wykopy budowlane

Prace ziemne i wykopy

Myśląc o inwestycji budowlanej trudno nie wykonać wykopu budowlanego. Roboty ziemne stanowią punkt wyjścia podczas wznoszenia każdego budynku, a jakość ich wykonania rzutuje na całej konstrukcji. Niewłaściwe zrealizowanie niwelacji terenu i innych usług ziemnych może okazać się przyczyną szeregu problemów, które uniemożliwią bezpieczne korzystanie z nieruchomości. Dlatego też roboty ziemne i wykopy należy powierzyć profesjonalnym firmom, które mają doświadczenie w wykonywaniu tego typu projektów i dysponują odpowiednimi maszynami budowlanymi.

Roboty ziemne – od czego zacząć?

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zlecić przeprowadzenie badania geotechnicznego. Jest to nieodzowny element poprzedzający wykopy budowlane np. w celu przekształcenia gruntu rolnego w działkę budowlaną. Wyniki analizy geotechnicznej dają jasne informacje na temat:

 • głębokości wykopu,
 • cech konstrukcyjnych planowanej nieruchomości,
 • doboru właściwych fundamentów i głębokości ich usadowienia w wykopie.

Warto też wspomnieć, że badania geotechniczne pozwalają na określenie rodzaju i stanu gruntu na działce. Dzięki niej firma budowlana może określić, która metoda wykonania wykopu okaże się najskuteczniejsza. Analiza geotechniczna gruntu pozwala też na ocenę poziomu trudności i zakresu robót ziemnych, co ma niewątpliwie istotne znacznie podczas estymacji kosztów realizowanego zlecenia.

Oprócz badań geotechnicznych warto też zapoznać się z warunkami geologicznymi i hydrotechnicznymi. To równie istotne cechy, które należy wziąć pod uwagę przed wykonaniem wszelkich inwestycji budowlanych.

Czym jest niwelacja terenu?

Powyższe pojęcie może okazać się nieco mylące, bo mogłoby się wydawać, że niwelacja terenu oznacza wyłącznie usunięcie nadmiaru ziemi pod dalsze prace na działce budowlanej. W rzeczywistości niwelacją terenu określa się wszystkie prace ziemne, które mają na celu przekształcenie powierzchni gruntu do maksymalnie równego terenu. Redukcja nierówności i spadków nie zawsze wiąże się ze wspomnianym pozbyciem się nadmiaru ziemi. W wielu przypadkach tego typu usługi ziemne polegają na dowiezieniu dodatkowej ilości ziemi, aby wypełnić niepotrzebne doły i podwyższyć zbyt niski grunt.

Kiedy warto wykonać niwelację terenu? Tak naprawdę w większości prac budowlanych – począwszy od budynków przemysłowych i użyteczności publicznej, przez nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a skończywszy na placach zabaw, skwerach, ogrodach czy parkingach. Decyzję o konieczności wykonania tego typu robót ziemnych podejmuje się na podstawie wcześniej wspomnianych badań geotechnicznych.

Roboty ziemne i wykopy – rodzaje

Wykopy budowlane mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykorzystanie odpowiednich maszyn budowlanych wiąże się przede wszystkim z rozmachem inwestycji budowlanej i głębokością wykopu. Pierwszym etapem jest usunięcie humusu, czyli roślinnej warstwy ziemi, która jest niezwykle przydatna w późniejszych etapach np. podczas przygotowywania ogrodu. Typy wykopów budowlanych można podzielić ze względu na wymiary:

 • wykopy jamiste,
 • wykopy wąskoprzestrzenne,
 • wykopy szerokoprzestrzenne.

Powyższe rodzaje wykopów dostosowuje się do potrzeb projektu oraz do rodzaju podłoża. Roboty ziemne i wykopy mogą być realizowane w różnych typach gruntu, które odznaczają się zróżnicowanymi parametrami np. stopniem sypkości, przepuszczalnością czy twardością. Prace ziemne można przeprowadzać w gruntach:

 • ilastych,
 • skalistych,
 • piaszczystych,
 • gliniastych pochodzenia rzecznego,
 • gliniastych pochodzenia lodowcowego.

Ogrom różnic w podłożu sprawia, że firma budowlana odpowiedzialna za roboty ziemne musi m.in. ocenić wysokość i kąt nachylenia skarpy wykopu czy dobrać odpowiedni rodzaj zabezpieczenia ścian w celu uniknięcia niespodziewanego osuwania się gruntu. Jest to niezwykle ważne, aby móc skorzystać z profesjonalnych maszyn do robót ziemnych.

Ile kosztują roboty ziemne?

Trudno jednoznacznie określić koszty wykonania robót ziemnych i wykopów. Cena usługi jest mocno uzależniona od samego projektu, a także wielu innych czynników mających wpływ na realizację zlecenia.

 • Jaki rodzaj gruntu występuje na działce?
 • Ile dni może potrwać realizacja zlecenia?
 • Jaki typ inwestycji ma powstać na gruncie?
 • Prace ziemne będą ręczne czy mechaniczne?
 • Jaki ma być zakres wykonywanych robót ziemnych?
 • Jakie maszyny budowlane będą potrzebne do wykopów?
 • Czy wypożyczenie maszyny wymaga profesjonalnego operatora?

To zaledwie część pytań, które pojawiają się przed rozpoczęciem niwelacji terenu i wykonania wykopów budowlanych. W większości przypadków trudno na nie odpowiedzieć, jeżeli nie ma się doświadczenia. Dlatego decydując się na skorzystanie z firmy świadczącej usługi ziemne, warto postawić na prawdziwych profesjonalistów. Fachowcy po zapoznaniu się z projektem będą mogli oszacować zakres działań i dokonać wstępnej estymacji kosztów. Należy jednak pamiętać, że roboty ziemne muszą być wykonane z dbałością o wszystkie niezbędne szczegóły. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że inwestycja nie będzie spełniać niezbędnych norm dotyczących bezpieczeństwa.