PRACE FUNDAMENTOWE

roboty
fundamentowe

Poprawne wykonanie prac fundamentowych stanowi podstawę dobrego posadowienia budynku. Każdy kto odpowiedzialnie traktuje ten zakres prac ma świadomość, iż winne one zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem. Firma nasza posiada wykwalifikowane brygady cieśli i zbrojarzy nad pracami których sprawuje w każdym przypadku kierownik budowy oraz inspektor nadzoru.

prace fundamentowe

Roboty fundamentowe

Roboty ziemne i prace fundamentowe to początek każdej inwestycji, która ma na celu postawienie budynku. Roboty fundamentowe muszą zostać wykonane rzetelnie i z dbałością o wszystkie niezbędne detale – tylko w ten sposób można mieć pewność, że postawiona nieruchomość uzyska stabilne podłoże dla całej konstrukcji. Tworzenie fundamentów dla domu, budynku przemysłowego czy lokalu użytkowego musi odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Dlatego już na samym początku warto zdecydować się na profesjonalną ekipę budowlaną, która ma doświadczenie w tego typu pracach.

Od czego zacząć roboty fundamentowe?

Przede wszystkim od sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych działki. Ich analiza wraz z badaniem geotechnicznym jest niezbędna dla zaplanowania prac ziemnych i robót fundamentowych. Dzięki temu można zbadać poziom głębokości posadowienia nieruchomości oraz określić parametry wykopów budowlanych np. wysokość i stopień nachylenia skarp. To właśnie na jego podstawie będą realizowane kolejne działania np. wykop pod fundament czy wszelkiego rodzaju prace żelbetowe. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i zapewnieniu dostępu do niezbędnych mediów (woda i prąd) możliwe jest przystąpienie do dalszych prac.

Wykop pod fundament – co należy wiedzieć?

Przed wykonaniem wykopu pod fundament należy przygotować plac budowy, co oznacza wykarczowanie terenu i zebranie humusu. Później na podstawie wcześniej wspomnianego obrysu przystępuje się do wykopu budowlanego. Do jego realizacji wykorzystuje się koparki, co pozwala na szybkie osiągnięcie wyznaczonego celu. Po stworzeniu wykopu o odpowiedniej głębokości, która jest zgodna z założeniami projektowymi, należy wykonać ławy fundamentowe – zwane też często szalunkami. Rodzaj ław jest uzależniony od gruntu na działce:

  • ławy ziemne wykonuje się na twardej i zbitej ziemi;
  • ławy drewniane z deskowaniem na ziemi sypkiej i miękkiej.

Po takim przygotowaniu można ułożyć metalowe zbrojenia i wówczas przejść do następnego etapu, czyli wylewania fundamentów. Warto podkreślić, że prace ziemne i wykopy należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Na placu budowy zawsze musi być dostateczna ilość folii hydroizolacyjnej, która zabezpieczy wykop przed zalaniem i rozmoknięciem.

Wylewanie fundamentów

Mianem prac żelbetowych określa się wylewanie fundamentów, czyli zalewanie wcześniej uzbrojonych ław i wykopów wyścielonych folią za pomocą specjalnej mieszanki betonu. Firmy budowlane zazwyczaj wykorzystują materiał o dużym poziomie wodoszczelności, co ma na celu zagwarantowanie nieruchomości dostatecznej hydroizolacji. Prace żelbetowe nie ograniczają się wyłącznie do wylania betonu. Znajdujący się w fundamentach materiał należy odpowiednio pielęgnować, co oznacza regularne podlewanie wodą. Dzięki temu beton w trakcie schnięcia i tężenia zostanie zabezpieczony przed rysami skurczowymi, co zagwarantuje mu ochronę przed rysami skurczowymi i zapewni optymalny poziom wytrzymałości. Wylewanie fundamentów wieńczą prace termoizolacyjne i hydroizolacyjne. Ekipa budowlana sama określa jaki materiał okaże się najskuteczniejszym rozwiązaniem i zagwarantuje budynkowi najlepszą ochronę przed niską temperaturą, wilgocią i wodą gruntową. Gdy fundament zostanie właściwie zabezpieczony, to wówczas należy go zasypać nieaktywnym organicznie piaskiem. Tak przygotowana konstrukcja pozwala przystąpić do przygotowywania podłóg i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych.

Źle wykonane fundamenty – skutki

Prawidłowo zrealizowane roboty fundamentowe gwarantują bezpieczne użytkowanie nieruchomości i pozwalają uchronić właściciela przede szeregiem nieprzyjemnych niespodzianek. Niemniej jednak gdy robota zostanie zrobiona nieprofesjonalnie, a jeden z etapów nie będzie właściwie wykonany, to wówczas można spodziewać się szeregu niekorzystnych następstw. Do skutków źle wykonanych prac fundamentowych zaliczamy:

  • zalewanie piwnicy,
  • nieprawidłowe osadzenie budynku,
  • przesiąkanie wody przez ściany fundamentowe,
  • przebijającą się wilgoć przez warstwę podłogi mającej kontakt bezpośrednio z gruntem,
  • zwiększone szanse pękania ścian i pozostałych części współtworzących konstrukcję nieruchomości.

Najniebezpieczniejszym skutkiem niewłaściwych robót fundamentowych jest po prostu zawalenie się budynku. Przyczyny nieprawidłowo przygotowanych fundamentów są rozmaite i mogą dotyczyć praktycznie każdego etapu. Czasami problem może tkwić w nieodpowiedni deskowaniu, innym razem przyczyną jest złe zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią i temperaturą, niewłaściwe zbrojenie (np. źle dobrana grubość i ilość prętów zbrojeniowych), a czasami zbyt krótki czas przestoju pomiędzy wykopami i wylewaniem pod fundamenty.

Niemniej jednak profesjonalna ekipa budowlana nie popełnia tak kardynalnych pomyłek i przygotowuje fundamenty zgodnie z założeniami. Dlatego warto od samego początku polegać na doświadczonych fachowcach, którzy mają na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów.